Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια

18-20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ [pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fkourgiannidis.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2F127.Kourgiannidis.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]