Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια

18-20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ