29-31 Οκτωβρίου 2015 Θεσσαλονίκη

Εξάντληση γεννήτριας σε βηματοδοεξαρτώμενο ασθενή με χαμηλό κλάσμα εξώθησης: αντικατάσταση γεννήτριας, απινιδωτής ή αμφικοιλιακός βηματοδότης;