Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας και αρρυθμιογένεση

16-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας και αρρυθμιογένεση: μια ιστορικά (και κλινικά;) ενδιαφέρουσα ανασκόπηση