Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας και αρρυθμιογένεση

16-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας και αρρυθμιογένεση: μια ιστορικά (και κλινικά;) ενδιαφέρουσα ανασκόπηση [iframe src="https://services.livemedia.gr/embed/video/270590" width="100%" height="500"][/iframe]