16-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας και αρρυθμιογένεση: μια ιστορικά (και κλινικά;) ενδιαφέρουσα ανασκόπηση

[iframe src=”https://services.livemedia.gr/embed/video/270590″ width=”100%” height=”500″][/iframe]