36ο Πανελλήνιο (Διεθνές) Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

29-31 Οκτωβρίου 2015 Θεσσαλονίκη Εξάντληση γεννήτριας σε βηματοδοεξαρτώμενο ασθενή με χαμηλό κλάσμα εξώθησης: αντικατάσταση γεννήτριας, απινιδωτής ή αμφικοιλιακός βηματοδότης;