Η κρίση & η παχυσαρκία υπεύθυνες για την υπέρταση – Μετρήστε την πίεσή σας

Η παχυσαρκία αλλά και η κρίση που βιώνει η Ελλάδα εδώ και έξι χρόνια είναι βασικές αιτίες για την υπέρταση των Ελλήνων και δύσκολα χαλιναγωγείται. Η υπέρταση δε έχει μετατοπιστεί σε μικρές ηλικίες εξαιτίας της παχυσαρκίας, ενώ η ύφεση έχει δημιουργήσει προβλήματα στην πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας. Ένα ακόμη στοιχείο που έχει προκύψει