Έλεγχος Βηματοδοτών και Απινιδωτών

Είναι η πλήρης εξέταση και προγραμματισμός των παραμέτρων λειτουργίας των συσκευών διαχείρισης του καρδιακού ρυθμού όπως οι Bηματοδότες και οι Απινιδωτές με την χρήση ειδικών μηχανημάτων (Προγραμματιστές) . Γίνεται σε διαστήματα των 6μηνών ή 1 έτους και απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και ιατρείο όπως το δικό μας.Το ιατρείο εφαρμόζει μέτρα COVID19