Χόλτερ (Holter) Πίεσης

Βασίζεται στην ίδια αρχή με το Χόλτερ ρυθμού , με την διαφορά ότι το μετρούμενο μέγεθος είναι η αρτηριακή πίεση. Είναι πολύτιμη μέθοδος για την διάγνωση της συγκεκαλυμένης υπέρτασης και  της ψευδοϋπέρτασης (υπέρτασης της λευκής μπλούζας: Αυξημένες πιέσεις λόγω ψυχικού stress στο Ιατρείο ή στην οικία κατά την αυτοεξέταση)Το ιατρείο εφαρμόζει μέτρα COVID19