Χόλτερ (Holter) Ρυθμού

Είναι η καταγραφή του καρδιακού ρυθμού (ΗΚΓ) με την χρήση καταγραφικού μηχανήματος που φέρει ο ασθενής για 24 ή παραπάνω ώρες. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις περιπτώσεις που ο ασθενής αναφέρει αίσθημα παλμών ή ο γιατρός υποπτεύεται κάποια αρρυθμία που δεν γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή (ασυμπτωματική αρρυθμία ή αρρυθμία κατά την διάρκεια του ύπνου)

Η  μέθοδος έχει τα καλύτερα αποτελέσματα και την μέγιστη διαγνωστική αξία όταν τα συμπτώματα είναι συχνά και είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα καταγραφής του υποκείμενού ρυθμού επί συμπτωμάτων κατά την διάρκεια της καταγραφής. Σε περίπτωση που μετά από επανειλημμένες καταγραφές δεν διευκρινισθούν τα συμπτώματα, προτείνεται στον ασθενή η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη σε Νοσοκομείο.Το ιατρείο εφαρμόζει μέτρα COVID19