Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)


Αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της Καρδιολογίας. Γίνεται στην αρχή κάθε εξέτασης μετά από κάποιο σύμπτωμα είτε στοχευμένα στα πλαίσια προαθλητικού ή προεγχειρητικού ελέγχου (screening)

hkg-1
hkg-6
hkg-7-bΤο ιατρείο εφαρμόζει μέτρα COVID19