Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)


Αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της Καρδιολογίας. Γίνεται στην αρχή κάθε εξέτασης μετά από κάποιο σύμπτωμα είτε στοχευμένα στα πλαίσια προαθλητικού ή προεγχειρητικού ελέγχου (screening)
Το ιατρείο εφαρμόζει μέτρα COVID19