Υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex)

Με την χρήση υπερήχων απεικονίζονται οι καρδιακές δομές (two dimensional echo- 2d echo). Επίσης απεικονίζονται και ποσοτικοποιούνται οι φυσιολογικές και παθολογικές ροές διαμέσου των καρδιακών κοιλοτήτων (Doppler mode). Είναι πολύτιμη μέθοδος για την μέτρηση των διαστάσεων των καρδιακών κοιλοτήτων, την αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας ως σύνολο (αυτό εκφράζεται ως κλάσμα εξώθησης), των διαφόρων τμημάτων των καρδιακών τοιχωμάτων, των καρδιακών βαλβίδων ή της ύπαρξης παθολογικών μορφωμάτων ή επικοινωνιών.

Ειδικά για την στεφανιαία νόσο το Υπερηχοκαρδιογράφημα μπορεί να την διαγνώσει  ή όχι ανάλογα με την έκταση της νόσου και την δυναμική κατάσταση της καρδιάς (συνθήκες ηρεμίας ή φόρτισης) την ώρα της εξέτασης. Μικρής ή μεγαλύτερης έκτασης στεφανιαία νόσος σε συνθήκες ηρεμίας του Ιατρείου μπορεί να μην γινουν εμφανείς λόγω της μειωμένης ανάγκες του μυ της καρδιάς (μυοκαρδίου ) σε αίμα. Για τον λόγο αυτό , όταν υπάρχει υποψία πρέπει να προστίθεται στον έλεγχο του ασθενούς μια δοκιμασία που κουράζει την καρδιά (δοκιμασία φόρτισης) όπως είναι η Δοκιμασία κόπωσης, το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου ή ακόμα και το ίδιο το υπερηχοκαρδιογράφημα με την χορήγηση ενδοφλέβιων φαρμάκων που κουράζουν την καρδιά. (Δυναμική    Υπερηχοκαρδιογραφία- Stress Echo).

Το υπερηχοκαρδιογράφημα λόγω του γεγονότος ότι αφορά ένα πολύπλοκο και κινούμενο όργανο όπως η καρδιά χρειάζεται ιδιαίτερη εξάσκηση και εμπειρία και διαφέρει από τα άλλα είδη υπερήχων που εκτελούν  ακτινολόγοι ή άλλες ειδικότητες.

Ιδανικά θα πρέπει να εκτελείται από τον θεράποντα Καρδιολόγο ώστε να έχει άμεση άποψη και εποπτεία και να μην αλλοιώνεται η τελική διάγνωση και θεραπεία από την γνώμη έτερου Καρδιολόγου.

Νόσος Προσκεφαλαίων

Μια σπάνια συγγενής πάθηση που συνοσδευσε ενήλικα στην 6η Δεκαετία της ζωής του (Από το αρχείο του Ιατρείου)

Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια

Μια πρωτοπαθής νόσος του μυοκαρδίου που οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια (Από το αρχείο του Ιατρείου)

Καρκίνος Πνεύμονα

Πρόκειται για σπανιότατη περίπτωση διάγνωσης Καρκίνου Πνεύμονα από τυχαίο υπερηχοκαρδιγραφικό έλεγχο (Από το αρχείο του Ιατρείου)


Το ιατρείο εφαρμόζει μέτρα COVID19