Ομιλίες

Αντιπηκτική αγωγή σε ασθενή με κολπική μαρμαρυγή, στεφανιαία νόσο και περιφ. αγγειοπάθεια κάτω ακρών.

Εισήγηση στο Στρογγυλό Τραπέζι : «Διαχείριση αντιπηκτικής αγωγής»
6ο Πανελλήνιο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο 25 Σεπτεμβρίου 2020 Αθήνα

Ασθενής με Καρκίνο και Κολπική Μαρμαρυγή

Εισήγηση στο Στρογγυλό Τραπέζι : «Παρουσίαση Αρυθμιολογικών Περιστατικών»
5ο Πανελλήνιο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο 28 Σεπτεμβρίου 2019 Αθήνα

Αρρυθμίες πέραν της κοιλιακής ταχυκαρδίας σε σύνδρομο Brugada και αντιμετώπισή τους

Εισήγηση στο Στρογγυλό Τραπέζι : «Υπερκοιλιακές αρρυθμίες»
Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2020 20 Φεβρουαρίου 2020 Θεσσαλονίκη

Παρουσίαση περιστατικού: «Πώς αξιολογώ το αίσθημα παλμών στον αθλητή»

Εισήγηση στο Στρογγυλό Τραπέζι : «Συμπτώματα σε Αθλητές: πως αξιολογούνται και γιατί δεν πρέπει να αγνοήσουμε»
40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 19 Οκτωβρίου 2019, Ιωάννινα.

WPW: Είναι δυνατή η ακριβής εντόπιση του παραπληρωματικού δεματίου από το ΗΚΓ επιφανείας?

Εισήγηση στο Στρογγυλό Τραπέζι : «Υπερκοιλιακές αρρυθμίες»
Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρέιας 201 Θεσσαλονίκη 23 Φεβρουαρίου 2019

Κολπ. μαρμαρυγή με συνοδό ανεπάρκεια κολποκοιλιακών βαλβίδων: υπάρχει διέξοδος από το φαύλο κύκλο;

Εισήγηση στο Στρογγυλό Τραπέζι : «Κολποκοιλιακές βαλβίδες: οδεύοντας προς την άκρη του τούνελ!»
Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρέιας 201 Θεσσαλονίκη 22 Φεβρουαρίου 2019

Έκβαση μετά την αντικατάσταση γεννήτριας απινιδιστή

Εισήγηση στο Στρογγυλό Τραπέζι : «Σύγχρονοι Αρρυθμιολογικοί Προβληματισμοί»
15ο Συνεδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων 7 Νοεμβρίου 2021

Ενημέρωση Ιατρικού περιεχομένου

Η σελίδα περιέχει ιατρικό περιεχόμενο το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ιατρική πράξη.

Παρέχεται μόνο ως μη ιατρική ενημέρωση.Το ιατρείο εφαρμόζει μέτρα COVID19