Σε Νοσοκομείο

251 ΓΝΑ

img2
img1
img3

Στα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία εκτελούνται:

– Ηλεκτροφυσιολογικές Μελέτες
– Καταλύσεις αρρυθμιών (Υπερκοιλιακές συμπεριλαμβανομένης της Κολπικής Μαρμαρυγής και Κοιλιακές με κλασσικό σύστημα ηλεκτροφυσιολογίας και εξελιγμένο σύστημα ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης ή cryoablation)
– Εμφυτεύσεις Απινιδωτών (Μονοεστιακών/ Διεστιακών/Αμφικοιλιακών)
– Εμφυτεύσεις Βηματοδοτών
– Εμφυτεύσεις συσκευών καταγραφής ρυθμού τύπου αγκύλης (ILR)
– Επίσης Στεφανιογραφίες και Αγειοπλαστικές με εξειδικευμένους συναδέλφους του Medical Ring


Το ιατρείο εφαρμόζει μέτρα COVID19